پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخچه بیمارستان

شهرستان هندیجان با مساحتی حدود 7/4106 کیلومتر مربع در جنوب استان ، در فاصله 225 کیلومتری

مرکز استان خوزستان قرار گرفته است و قسمتی از جلگه استان خوزستان محسوب می شود.این شهرستان

از شمال و شمال شرقی به شهرستان امیدیه و از شرق به بخش سردشت ، بهبهان و شهرستان دیلم در 

استان بوشهر و از جنوب به خلیج فارس  و از مغرب  به خلیج فارس و شهرستان  بندر ماهشهر محدود است.

جمعیت شهرستان طبق آمارگیری سال 1392 توسط پرسنل بهداشتی 40636 نفر می باشد که 19/77%

آن شهری(31367نفر) و 8/22% آن (9269نفر)روستایی و 15/0% آن (62نفر) جمعیت سیاری است .

اکثریت جمعیت شهرستان ، فارس زبان و بقیه عرب زبان می باشند.

با توجه به قدمت و ظرفیتهای قابل توجه منطقه ، نظیر بندر تجاری ، صادراتی وارداتی و منطقه ویژه صید 

آبزیان دریایی ، وجود مسافران و گردشگران ، داشتن توابع روستایی و جمعیت تحت پوشش و همچنین بعد

مسافت تا شهرستان ماهشهر که مشکلات  و تبعات خاص خود را برای بیماران و افراد گیرنده خدمات

درمانی دارد نیاز مبرم به تاسیس یک بیمارستان جنرال وجود داشته که با پیگیری مسئولین محلی ، استانی 

وملی بیمارستان شهداء هندیجان با 32تخت مصوب در تاریخ14/12/1389 افتتاح و راه اندازی گردید.

مساحت کلی این بیمارستان 10000متر مربع با زیر بنا5000متر مربع و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

جندی شاپور اهواز می باشد.

این مرکز در ابتدا با بخشهای اورژانس و زایشگاه و واحد های پاراکلینیکی آزمایشگاه و داروخانه (توسط

بخش خصوصی) و واحدهای پشتیبانی شروع به کار نمود  و درمراحل بعد ، بخش رادیولوژی و درمانگاه

تخصصی نیز فعال گردید که ضرورت ها ی  اولیه درمان و خدمات اورژانس و حداقلی تشخیصی را ارائه

می نماید.

     گروه دورانV5.5.2.0