• ساعت : ۱۲:۳۴:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ 
  • کد خبر : ۷۹۳۹۶
رئیس مركز بهداشت شهرستان هندیجان از شروع بكار سه نیروی بهورز در سیستم بهداشت هندیجان خبر داد
شنبه 13 مهر ماه سال جاری، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان از شروع بکار سه نیروی بهورز در سیستم بهداشت شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، شنبه 13 مهر ماه سال جاری، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان از شروع بکار سه نیروی بهورز در سیستم بهداشت شهرستان هندیجان خبر داد.

    مهندس جوانمردی در اینباره عنوان کرد: این سه نیروی بهورز، شامل دو بهورز مرد و یک بهورز زن میباشند که پس از مدت یک و سال و نیم گذراندن دوره آموزشی خود در مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اکنون به مدت شیش ماه دوره کارآموزی را میگذرانند و سپس به صورت کارمند رسمی شبکه بهداشت و درمان شروع بکار خواهند کرد.

    وی افزود: این بهورزان طی فراخوان عمومی از بین مردم روستاهای مورد نظر، در امتحان ورودی قبول شده و پس از طی مراحل گزینش، در مرکز آموزش بهورزی، دوره آموزشی خود را گذرانده اند. محل کار این بهورزان نیز روستاهای دریهک، حسین آباد و فیروز آباد میباشد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان

    V5.5.2.0