• ساعت : ۱۲:۲۴:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ 
  • کد خبر : ۷۹۳۹۵
جلسه بررسی پسخوراند پایش معاونت بهداشت در مركز بهداشت شهرستان هندیجان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، شنبه 13 مهر ماه سال جاری، جلسه کاری با موضوع بررسی پسخوراند پایش معاونت بهداشت با حضور دکتر احسان صفائی مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان و مسوولین واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، شنبه 13 مهر ماه سال جاری، جلسه کاری با موضوع بررسی پسخوراند پایش معاونت بهداشت با حضور دکتر احسان صفائی مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان و مسوولین واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

    دکتر احسان صفائی در این جلسه بیان داشت: با توجه به اذعان مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت و همچنین بررسی اجمالی پسخوراند، مشخص شد که عملکرد بیشتر واحدها در شرایط مطلوبی است. مواردی را نیز که کارشناسان معاونت بهداشت، به عنوان نقاط ضعف، جهت بهبود وضعیت موجود عنوان کرده اند، در دستور کار جدی مسولین واحدها قرار بگیرد.  

     وی افزود: مسولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت با ایجاد رابط دوسویه و نزدیک با پرسنل محیطی و با نظارت و بازدیدهای دقیق بر عملکرد ایشان، موارد مطرح شده در پسخوراند را مورد تحلیل قرار داده و اقدامات لازم جهت برطرف نمودن نقاط ضعف موجود را انجام دهند. تمامی این اقدامات، باید ظرف مدت 15 روز، مشخص و شرح کامل آنها تحت عنوان جوابیه پسخوراند به مرکز بهداشت استان ارسال شود.

    گفتنی است در این جلسه تمامی واحدها به نوبت، موارد مطرح شده در پسخوراند پایش را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و گفتگو، مواردی که نیاز به اقدام داشتند را جهت اجرا مصوب کردند، ازجمله این مصوبات فعالیت دو روز در هفته مرکز ترک اعتیاد، هماهنگی با معاونت بهداشت جهت اجرای برنامه مه پاشی و مبارزه با پشه ناقل سالک، برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای بازآموزی برای بهورزان و پزشکان، خصوصا درمورد پنلها،شاخصها و ذیج حیاتی، برگزاری جلسات برون سازمانی درموارد لایروبی و آهک پاشی جداول، وضعیت مشکلات بخش بهداشت روان و تعیین مکان مناسب پست مراقبت مرزی در محوطه بندر سجافی و بسیاری مصوبات دیگر را میتوان نام برد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان

    V5.5.2.0