عنوان : برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستان شهداء شهرستان هندیجان
کد خبر : ۷۴۰۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۱:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

        به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، دوشنبه 7 آبان ماه سال جاری، جلسه اعتباربخشی بیمارستان شهداء شهرستان هندیجان با حضور دکتر احسان صفائی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، خانم ندا توکلی رئیس بیمارستان شهداء و مسوولین بخشهای بیمارستان شهداء برگزار شد.

    دکتر صفائی در این مورد بیان داشت: درجه یک بودن رتبه بیمارستان افتخار بزرگی است که باید با تمام توان برای حفظ آن تلاش کنیم.

    وی با بیان این مطلب که بیمارستان شهداء در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد  عنوان کرد: تیمی کامل از پرسنل باید تشکیل شود تا تمامی نواقص و کمبودها بر اساس بخشنامه های وزارت خانه شناسایی و درحد توان این نواقص را برطرف کنیم تا درجه یک بودن بیمارستان حفظ و بهترین خدمات ممکن مطابق با دستورالعملهای وزارت خانه مطبوع به مردم شریف هندیجان ارائه شود.

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان

V5.1.0.0