عنوان : بازدید دكتر احسان صفائی از مركز خدمات جامع سلامت شماره 2 (شمالی)
کد خبر : ۷۵۷۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ 
ساعت : ۱۱:۵۵:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

        به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، یکشنبه 28 بهمن ماه سال جاری، دکتر احسان صفائی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان و مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت، در راس تیمهای پایش واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان از مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 (شمالی) بازدید کردند.

    در این بازدید کارشناسان ستادی مرکز بهداشت، واحدهای مختلف مرکز شمالی را پایش و با توجه به دستورالعملها، چک لیستها و بخش نامه های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کردند.

    در جلسه پایانی بازدید، که در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد، نقاط ضعف و قوت در حضور مدیریت شبکه و مسولین مراکز مطرح و راهکارهای رفع این نواقص و مشکلات موجود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان

V5.1.0.0